Tuinontwerp

Algemene boomwerken - Tuinontwerp - Landschapszorg


Tuin en woning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Licht en ruimte zijn zeer belangrijk voor een gezonde en rustige sfeer in huis. Het is ons doel om in een tuinontwerp hier zo goed als mogelijk op in te spelen. We kunnen dit doen door een tuin nauw te laten aansluiten bij de stijl van het huis door lijnen en sferen te respecteren in plantkeuze en indeling. Maar wat we even sterk in het oog moeten houden is de omgeving.

Elke woning heeft zijn specifieke karakter, maar ook elk perceel er rond draagt hiertoe bij.

Alle landschappelijke elementen moeten in harmonie met elkaar aansluiten.

Een tuin moet een zekere rust uitstralen. Het is als het ware een brug tussen woning en omgeving. We moeten ons losmaken van het afgebakende stukje terrein waar we wonen en onze zin kunnen doen. Het resultaat zal veel sterker zijn als we de elementen van onze omgeving gebruiken om hier een groter geheel van te maken en alles zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Volgens deze filosofie is het nog steeds mogelijk een eigen stijl en eigen voorkeuren naar voor te brengen. Op deze manier kunnen elementen die anders (te) hard opvallen, ingewerkt worden in een mooi geheel.

Wij zijn ervan overtuigd dat het creƫren van een ideale tuin het grootste rendement krijgt als er vanaf het begin van elk project een goede verstandhouding is tussen architect, tuinarchitect en vooral de nieuwe bewoner.


Op deze manier hoeven de ingrepen of veranderingen die doorgevoerd worden in een tuin zelfs niet zo ingrijpend te zijn. Waardevolle elementen die al aanwezig zijn (zoals bomen, hagen, plantenpartijen maar ook reliƫflijnen) zouden op die manier een basis kunnen vormen voor een verder ontwerp in samenhang met de omgeving.

In onze werkmethode trachten we in een eerste fase een zo goed mogelijk beeld te vormen van de wensen van de bewoners. Nadien plaatsen we dat beeld in de mogelijkheden van de tuin in samenhang met de omgeving.


Dit is voor ons het belangrijkste uitgangspunt om tot schetsen te komen. Deze verfijnen we in samenspraak met onze klanten, wat later tot een gedetailleerd plan kan leiden. Hierin kunnen keuze van plantenassortimenten en alle nodige voorzieningen reeds inbegrepen zijn


Tuinen hoeven geen complex geheel te vormen, met veel onderhoud en rariteiten. Eenvoud is soms beter en kan onze nieuwsgierigheid zelfs sterker prikkelen.

Wanneer een tuin elk seizoen iets nieuws kan bieden en jaar na jaar verwonderd doet denken aan hoe het was en zal zijn, blijven mensen geboeid. Tuinen maken op deze manier deel uit van een verrijkende manier van wonen.