Landschapszorg

Algemene boomwerkenTuinontwerp - Landschapszorg


Onze passie voor natuur zorgt ervoor dat we ons niet enkel kunnen beperken tot tuinen. Zo loopt onze interesse en ervaring ook door in tal van beheersmaatregelen op landschapsniveau.

  • Onderhoud domeinen en parken
  • Beheer van bossen
  • Ontwikkeling van natuurgebieden
  • Kaalkap


Een park blijft slechts een park als het op de gepaste manier wordt onderhouden. Het spreekt voor zich dat een slecht of beperkt onderhoud zal leiden tot verbossing. Het is dan ook onze bedoeling om samen met de eigenaar een visie uit te denken om het karakter en het onderhoud zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hoewel parken onderhoudsintensief zijn, hanteren we een duurzame aanpak.


Het zal u al wel opgevallen zijn: in alle bossen zijn er sporen terug te vinden van beheer. Dit kan gaan van het bestrijden van pestsoorten, rooien van bomen, uitdunnen van bossen tot het opsleumen van stammen, creëren van open ruimte en ontginning van hout.

Het is voor ons dan ook een plezier om het soms wat fijnere werk te kunnen afwisselen met beheerswerkzaamheden. Door onze gedifferentieerde kwaliteiten is het mogelijk om alle opgenoemde beheersmaatregelen uit te voeren.


Het ontwikkelen en beheren van natuurgebieden is niet hetzelfde als tuinieren op grote schaal. Zo wordt er bij het ontwikkelen van natuurgebieden ondermeer rekening gehouden met de historische achtergrond, bodemkarakteristieken en de climaxvegetatie. Aangezien de natuur in Vlaanderen sterk is ingedijkt, zijn we genoodzaakt zelf bij te dragen aan de instandhouding van de biodiversiteit.

Toch moeten we trachten onze ingrepen tot het minimale te herleiden. Een duurzame en doordachte strategie is genoodzaakt. Op deze manier creëren we een kader waarin de natuur zich zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm kan herstellen.