Algemene boomwerken

Algemene boomwerken - Tuinontwerp - LandschapszorgDe Tree Musketiers zijn gecertifieerd door:


Snoeien

De Tree Musketiers zijn gespecialiseerd in het vakkundig snoeien van al uw bomen, zowel verlichtingssnoei als het snoeien ter bevordering van de natuurlijke groei. Verscheidene snoeivormen behoren tot de mogelijkheden: onderhoudssnoei, begeleidingssnoei, opkronen, uitdunnen, reduceren en verwijderen van dood hout alsook het kandelaberen en eventueel het knotten van uw bomen.


Vellen

Wij vellen of ontmantelen gevaarlijke bomen op delicate plaatsen, en dit op een veilige en professionele manier. Wij gebruiken hiervoor klimmateriaal en indien noodzakelijk een hoogtewerker. Zowel bomen die kunnen vallen alsook bomen die gedemonteerd moeten worden, vormen onze specialiteit. Ook het frezen van de stronken en het verhakselen van hout en loof kunnen wij voor u doen.


Ontmantelen

Soms is er geen andere mogelijkheid dan een boom te verwijderen. Dit kan echter op verschillende manieren, zolang de veiligheid niet in het gedrang komt.

Eerder werd er al gesproken over het vellen van bomen. Wanneer de bomen op moeilijke plaatsen staan, zal een andere techniek vereist zijn: het ontmantelen van de boom (Het klimmend of met een hoogtewerker op een gecontroleerde manier weghalen van een boom).

Wij zullen samen met u de meest gepaste techniek van verwijdering bespreken

OPGELET: Als eigenaar ben je steeds VERPLICHT een vergunning aan te vragen voor het vellen van bomen, en in sommige gemeenten ook voor het snoeien. De regels en procedures verschillen van gemeente tot gemeente, u dient hiervoor contact op te nemen met de technische dienst van uw gemeente.


Ziektes

Het vroegtijdig verkleuren en/of afvallen van bladeren, loskomende schors, uitgebroken takken,... het kunnen allemaal tekens zijn dat een ziekte of een plaag de boom heeft aangetast.

Wanneer u zwammen ontdekt op of rondom de boom, dan is het raadzaam een boomverzorger te raadplegen. Zwammen duiden meestal op een verzwakte toestand van de boom. Het is niet steeds noodzakelijk de boom te vellen, maar voorzichtigheid is toch geboden.

Anderzijds moet er ook opgemerkt worden dat een boom in goede conditie een eenmalige ziekte of plaag heus wel kan overwinnen.


Veiligheidsananlyse,

Bomen zijn voor ons onlosmakelijk met de tuin verbonden. Ze brengen leven in je tuin, een pak groen, sfeer, diepte… zelfs rust. We weten maar al te goed dat ze ook voor problemen kunnen zorgen met de bijhorende slapeloze nachten bij een zware storm of het gezift van de buurman. Enfin, u begrijpt waar het over gaat. Bomen zijn net als mensen niet altijd gezond en moeten dan in de gaten gehouden worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren waar wij u bij kunnen helpen.


Visuele boomveiligheidscontrole

Of ook wel Visual Tree Assessment (VTA) genoemd. Op deze manier proberen we risico’s bij bomen in te schatten. Zowel wat betreft stabiliteit als breukgevoeligheid dmv visuele waarnemingen. Zo is het voor ons mogelijk om eerst op basis van bepaalde symptomen (conditie en structuur) een boom een beoordeling te geven welke de veiligheid van de boom weerspiegeld. Deze bevindingen worden overzichtelijk gerapporteerd en de boom-specifieke maatregelen worden voorgesteld. Op deze manier voldoet u aan de minimum verantwoordelijkheid die u draagt als zogenaamde beheerder (de eigenaar) en kunnen de eventuele preventieve werken gestaafd en/of ondernomen worden voor de specifieke boom.


Planvorming werfinrichting

Indien er op een werf struiken en bomen staan die behouden moeten worden. Is het ten zeerste aan te raden deze op te nemen in het lastenboek van het gehele project. Op deze manier kan worden vermeden dat plantenpartijen tot zelfs monumentale bomen achteraf ongewild moeten verdwijnen. Zo is het belangrijk bij aanvang een inventaris te maken van de huidige status om hier in de planvorming en vooral tijdens de uitvoering rekening mee te houden en te respecteren. Eens beslist welke plantenpartijen en bomen worden behouden, zoniet alle, zijn beschermingsmaatregelen ten zeerste op hun plaats. Als laatste kan een stappenplan voor controle en toezicht niet ontbreken om de betrokken zones op te volgen.